Zostań członkiem

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego należy przysłać do Zarządu Głównego wypełniony i podpisany przez trzech członków wprowadzających wniosek o przyjęcie w poczet członków PTChem.

Wniosek należy przesłać na adres: 
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
lub
biuro@ptchem.pl

Zasady przyjmowania oraz prawa i obowiązki członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego określa Statut PTChem.

Składki członkowskie w 2023 r.

członkowie zwyczajni:
80 zł
nauczyciele*:
30 zł
emeryci, studenci i doktoranci:
25 zł

*dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich

Prenumerata „Wiadomości Chemicznych”: 60 zł brutto do składki członkowskiej (płatne do końca I kwartału)

Nazwa rachunku: Składki członkowskie
IBAN: PL53 1600 1462 1024 7674 0000 0028
SWIFT/BIC:PPABPLPK

Nazwa rachunku: Prenumerata Wiadomości Chemicznych
IBAN: PL26 1600 1462 1024 7674 0000 0029
SWIFT/BIC:PPA BPLPK

adres