Zarząd

dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH

przewodnicząca

Tematyka badawcza:

 •  opracowywanie i modyfikacja metodyk radiochemicznych oznaczania radionuklidów alfa promieniotwórczych
 • interpretowanie zmian zachodzących w środowisku w oparciu o badania radioizotopowe
 •  geochronologia radioizotopowa
 • radioekologia
 • wykorzystanie materiałów alternatywnych w ocenie narażenia radiologicznego

dr hab. Agnieszka Dołhańczuk- Śródka, prof. UO

v-ce przewodnicząca

Tematyka badawcza:

 • badania radioekologiczne
 • biomonitoring środowiska
 • wykorzystanie izotopów promieniotwórczych jako znaczników przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku
 • modelowanie transportu radionuklidów w glebie i innych składnikach środowiska.

mgr Emilia Majka

sekretarz

Tematyka badawcza:

 • reaktorowa oraz cyklotronowa produkcja izotopów promieniotwórczych
 • radiochemiczne wydzielanie radioizotopów z tarczy
 • zastosowanie nanocząstek złota jako nośników w terapii przeciwnowotworowej
 • zastosowanie izotopów promieniotwórczych w leczeniu i diagnostyce nowotworów
 • biomolekuły wykazujące powinowactwo do receptorów HER2 na komórkach raka piersi i jajnika 

Członkowie

picture_largedr hab. Alicja Boryło, prof. UG

picture_largeprof. Władysław Janusz

picture_largedr Marcin Konior

picture_largedr hab. Zbigniew Rogulski, prof. UW

picture_largedr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH

picture_largedr hab. inż. Piotr Szajerski

picture_largemgr Damian Połomski

picture_largedr inż. Filip Jędrzejek

picture_largedr Grzegorz Oloś

picture_largedr Leon Fuks

picture_largedr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK

picture_largeprof. Barbara Kubica

picture_largePrzemysław Siarkiewicz

picture_largedr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG

picture_largemgr Łukasz Cheda

picture_largemgr inż. Sylwia Wójcik

picture_largedr Agata Oszczak-Nowińska

picture_largeAlan Kreft

adres