Sekcja Radiochemii i Chemii Jądrowej

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

Zachęcamy studentów, młodych specjalistów i naukowców do wzięcia udziału w konkursie innowacji I4N Poland.
Więcej informacji w zakładce: Inicjatywy

adres