Linki

strona Polskiego Towarzystwa Chemicznego

strona Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego

strona Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

adres