Inicjatywy

INNOVATION FOR NUCLEAR POLAND

Polskie eliminacje do europejskiego Finału konkursu Innovation for Nuclear – I4N.
Wymyśl innowacyjne rozwiązanie, które choć trochę przyczyni się do rozwiązania aktualnych wyzwań z szeroko rozumianego przemysłu jądrowego, bądź wykorzystuje technologię jądrową.

INNOVATION FOR NUCLEAR EUROPE
Europejski konkurs innowacji organizowany przez European Nuclear Society Young Generation Network. Celem konkursu jest zachęcenie do powstawania nowych i innowacyjnych technologii, aplikacji lub systemów jądrowych, a nawet tworzenia start-upów. Konkurs zapewni również platformę do wyeksponowania i dyskusji na temat zaproponowanych rozwiązań. Zachęci młodych ludzi do myślenia i tworzenia innowacji.

MOTTO
Motto tegorocznej edycji to:
„Innovating Nuclear to reach the sustainable development goals”
Jednym z priorytetów ostatnich lat stał się szeroko rozumiany zrównoważony rozwój. Tegoroczna edycja I4N kładzie nacisk na to zagadnienie. Dlatego szczególnie oczekiwane są pomysły realizujące cele zrównoważonego rozwoju.

OGÓLNE INFORMACJE
W konkursie mogą wziąć udział studenci i osoby do 35 roku życia
Zgłoszenia dokonuje zespół składający się z 2-4 osób
Zgłoszenie do udziału należy złożyć przez formularz rejestracyjny: LINK
Do zgłoszenia należy dołączyć film (3-5 min.) lub prezentację multimedialną (5-15 slajdów) proponowanej innowacji
Zgłoszenia należy przesyłać do 20 marca
Jury wybierze zespoły z najlepszymi pomysłami i zaprosi je do udziału w Polskim finale

Wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone 1 kwietnia

Członkowie drużyn, które zakwalifikują się do etapu drugiego, otrzymują tytuł laureata oraz grant wyjazdowy do 1000 zł. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów udziału w Polskim finale Konkursu, w ramach Akademickiego Forum Energii Jądrowej w Krakowie (17-19.04.2024r.)

Zwycięska drużyna będzie reprezentować Polskę w europejskim finale I4N. Finał odbędzie się w Bułgarii w ostatnim tygodniu czerwca. Dla wygranej drużyny przewiduje się grant wyjazdowy, na pokrycie kosztów pobytu i podróży (do 1000 EUR)

Pytania związane z konkursem I4N należy kierować na adres mailowy: i4npoland@gmail.com
Szczegółowy regulamin dostępny na stronie: LINK
Ulotka do pobrania: LINK

Sekcja Radiochemii i Chemii Jądrowej PTChem promuje naukę wśród dzieci i młodzieży

W piątek 16 czerwca 2023 r. w ramach tegorocznej inicjatywy naszej Sekcji zorganizowana została wyjątkowa lekcja w Szkole Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy. Spotkanie to było okazją dla uczniów klas 6-8 do zgłębienia wiedzy z zakresu podstaw fizyki i chemii promieniowania jonizującego.
Uczniowie dowiedzieli się, jak promieniowanie jonizujące w różnych dawkach wpływa na ich codzienne życie oraz gdzie mogą się z nim spotkać. Podczas lekcji zaprezentowany został licznik Geigera-Müllera, a uczniowie mogli poznać jego zastosowanie w detekcji promieniowania. Przykładowe pomiary wykonano na dostępnych komercyjnie substancjach, m.in. soli potasowej, używanej przez osoby na diecie niskosodowej. Zajęcia poprowadziła mgr Emilia Majka, doktorantka w Szkole Doktorskiej NCBJ-IChTJ.
Lekcja ta okazała się nie tylko ciekawa, ale również angażująca dla uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach i zadawali wiele pytań. Była to dla nich niepowtarzalna okazja do rozwijania swojej pasji do nauki oraz do bezpośredniego kontaktu z naukową rzeczywistością.

Zapraszamy do wzięcia udziału w 65. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji NUTECH 2023

Energetyka jądrowa dla Polski

W imieniu Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego,
dr hab. Agnieszki Dołhańczuk-Śródki, prof. UO 
oraz Zarządu Sekcji Radiochemii i Chemii Jądrowej PTChem
zapraszamy na wykład zatytułowany
„Energetyka jądrowa dla Polski”,
który wygłosi
dr inż. Grzegorz Jezierski

Wykład odbędzie się 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali 413,
Collegium Biotechnologicum, Opole, ul. Kominka 6a.

Wykład zostanie również udostępniony na platformie MS Teams, dla osób, które zgłoszą zainteresowanie wykładem.

Członkowie Sekcji - dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH, dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH, dr inż. Filip Jędrzejek realizują projekt - MNiSW- Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2022 pt. "Między nauką a codziennością - promieniotwórczość - mam wiedzę nie mam strachu" 2022-2024.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych, poprzez dotarcie do środowisk, gdzie dostęp do szeroko rozumianej aktywności akademickiej i naukowej występuje w bardzo ograniczonym zakresie.
W ramach tego założenia, wykonawcy zorganizują warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych  z miast i wsi nie posiadających w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków akademickich. Dodatkowo zaplanowano częściowe ufundowanie przyjazdu uczniom na dni otwarte AGH, które przybliżą świat nauki i pozwolą poznać bliżej ścieżkę kariery naukowca.

Tematyka przewodnia prowadzonych warsztatów jest związana z ważnym ostatnio tematem – bezpieczeństwem radiacyjnym. Uczniowie będą mieli możliwość poznania właściwości promieniowania jonizującego, metod ochrony przed jego skutkami i  sposobów weryfikacji fałszywych informacji dotyczących zagrożenia radiacyjnego. Forma prowadzonych zajęć będzie angażowała ucznia i dawała mu możliwość przeprowadzenia eksperymentów z użyciem sprzętów dozymetrycznych.

Patronat nad projektem objęło Polskie Towarzystwo Chemiczne!

pexels-mikhail-nilov-8923370

adres